EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


practical_exercises_2014

Translations of this page:

Proiectul (JUST/2013/JCUV/AG/4634) „Exerciții practice în implementarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială”

DESPRE PROIECT

Proiectul „Exerciții practice în implementarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială” (JUST/2013/JCUV/AG/4634) este un proiect co-finanțat de Comisia Europeană (Programul Justiție Civilă), care se derulează între 1 februarie 2014 și 31 ianuarie 2016 sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii din România.

Acest parteneriat alătură 7 instituții de formare profesională (Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Națională de Grefieri, Institutul Naţional de Justiţie din Bulgaria, Institutul de Formare Judiciară din Belgia, Şcoala de Magistratură din Italia, Şcoala Națională de Magistratură din Polonia, Consiliul General al Puterii Judiciare - Şcoala Judiciară din Spania) și Academia de Drept European (ERA).

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea cooperării judiciare în materie civilă și are drept scop sprijinirea instituțiilor de formare ale statelor membre în misiunea lor de a furniza un cadru de formare în care membrii rețelelor naționale de cooperare și alți judecători să își întărească abilitățile de cooperare în două domenii specifice ale dreptului: cel matrimonial și al răspunderii părintești; și cel al insolvenței transfrontaliere.

Proiectul presupune organizarea a șase întâlniri de lucru care reunesc diverse experiențe naționale într-un format care include ateliere de lucru cu privire la modul de abordare a cauzelor de drept al Uniunii Europene în domeniile menționate.

Aceste ateliere de lucru (4 seminare în domeniul cooperării judiciare în materie matrimonială și a răspunderii părintești și 2 seminare în materia insolvenței transfrontaliere) se află în centrul activităților de formare și sunt sprijinite de cursuri, precum și de sesiuni de formare în domeniul englezei juridice, toate desfășurate în limba engleză. Exercițiile practice din cadrul atelierelor de lucru, care cuprind și o componentă de formulare a unei cereri preliminare către CJUE, se concentrează, de asemenea, și pe dobândirea și dezvoltarea abilităților necesare pentru folosirea resurselor online. Modulul lingvistic pune accentul pe înțelegerea și folosirea corectă a termenilor care sunt cel mai des utilizați în interacțiunea dintre autoritățile judiciare ale statelor membre.

Două dosare tematice (în materie matrimonială, respectiv insolvență transfrontalieră) au fost dezvoltate în cadrul proiectului și încărcate pe site-ul EuRoQuod, în limba română, cu o scurtă descriere în limba engleză. Trăsătura lor principală este aceea că sunt ghiduri pentru gestionarea pas-cu-pas a aspectelor internaționale a unui dosar în materie matrimonială, respectiv de insolvență transfrontalieră, în ordinea procesuală corespunzătoare sistemului român de drept. Alături de ele, au fost încărcate pe site legislație națională și europeană relevantă, jurisprudență a CJUE în materie, materialele folosite în cadrul celor 6 seminare din proiect, precum și trimiteri către alte materiale utile.

Dosarele tematice for fi lansate în cadrul conferinței finale, care va reuni 80 de participanți din țările participante la proiect și va fi transmisă în direct în beneficiul tuturor partenerilor. Înregistrarea va fi disponibilă pe site-urile CSM și INM, precum și la cererea partenerilor din celelalte state membre.


ACTIVITĂȚI

Seminare:

  • dreptul familiei: 3-5 decembrie 2014, 18-20 martie 2015, 22-24 aprilie 2015, 27-29 mai 2015;
  • drept comercial: 13-15 mai 2015, 17-19 iunie 2015.

Conferința finală: 22-23 octombrie 2015: Agendă

Consultați și pagina proiectului de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.


MATERIALE

DREPTUL FAMILIEI

Agende:

Legislație și alte materiale:

Prezentări:
Presentations of Regulation 1393/2007 (service of documents) and of the Judicial Atlas:

Presentations of Regulation 2201/2003 (matrimonial):

Presentations of Regulation 1259/2010 (applicable law)

Presentations of Regulation 4/2009 (maintenance)

Preliminary references to the CJEU - setting the scene

Current challenges and perspectives in the development of EU law in civil matters

Spețe din atelierele de lucru:


DREPTUL COMERCIAL

Agende:

Legislație și jurisprudență:

Prezentări:
Presentations of Regulation 1215/2012 (civil și comercial)

Presentations of Regulation 805/2004 (uncontested claims)

Presentations of Regulation 1896/2006 (European order for payment procedure)

Presentations of Regulation 1346/2000 (cross-border insolvency)

Presentations of the case studies

Spețe din atelierele de lucru


COMPONENTA LINGVISTICĂ

Cooperating on the basis of EU Regulations in multiple languages, dr. Roxana Constantinescu, 2015


DOSARE TEMATICE

În cadrul proiectului au fost elaborate două ghiduri practice:

1a. Dosarul de dreptul familiei cu elemente de extraneitate
Ghid online pentru gestionarea aspectelor internaționale în dosarele de dreptul familiei cu elemente de extraneitate (cerere principală de divorț, cereri accesorii: exercitarea autorității părintești și obligația de întreținere).

1b. Dosarul privind obligația de întreținere pe cale principală
Ghid online privind gestionarea de către judecătorul național a cauzelor care prezintă elemente de extraneitate, având ca obiect plata unei pensii de întreținere, pe cale principală.

2. Dosarul de insolvență transfrontalieră
Ghid online pentru gestionarea aspectelor internaționale în dosarele de insolvență transfrontalieră.

practical_exercises_2014.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki