EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


despre_euroquod

Translations of this page:
EUROQUOD
REȚEAUA NAȚIONALĂ DE JUDECĂTORI-COORDONATORI ÎN MATERIA DREPTULUI UNIUNII EUROPENE

Ceea ce este de știut în legătură cu România și UE - exprimat mult mai simplu în latină, EuRoQuod - este un proiect care a luat ființă la 20 septembrie 2012. Rețeaua reunește pe bază de voluntariat judecători de la toate gradele de jurisdicție, care manifestă un interes deosebit pentru aplicarea dreptului UE, sunt dornici să dobândească noi cunoștințe și sunt dispuși să transmită colegilor din experiența lor.

Broșură
Brochure

DESPRE MEMBRII EUROQUOD

lista_membri_euroquod_2018.pdf

Reţeaua naţională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene (EuRoQuod) constituie un proiect aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 520/14 iunie 2012.

Proiectul includea, într-o primă etapă, din motive logistice, numai câte un judecător de la fiecare Curte de Apel şi de la fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cu toate acestea, la apelul INM au răspuns mai mulți judecători, de la toate nivelele de jurisdicție, ceea ce corespunde de altfel obiectivului final urmărit, și anume dezvoltarea unei reţele formate din câte un judecător-coordonator din fiecare instanţă din ţară, de la toate gradele de jurisdicţie, sau chiar din fiecare secţie, acolo unde necesităţile o impun.

Membrii Reţelei sunt judecători desemnaţi pe bază de voluntariat, care manifestă un interes particular pentru dreptul UE, care sunt dornici să dobândească noi cunoştinţe în domeniu şi să transmită colegilor din experienţa acumulată, fără a fi degrevaţi de o parte din celelalte atribuţii şi fără a beneficia de vreun avantaj salarial.

Atribuţiile judecătorilor-coordonatori sunt, în principiu, următoarele:

  • de a oferi asistenţă colegilor din instanţă sau din raza teritorială a curţii de apel, la cerere, în scopul de a discerne cauzele în care este aplicabil dreptul UE de cele pur interne;
  • de a asista colegii cu referinţe bibliografice pe probleme specifice de drept UE;
  • de a îndruma colegii cu privire la regulile de redactare a unei cereri preliminare, care să conţină elementele indicate de către CJUE;
  • de a menţine legătura cu judecătorii-coordonatori din reţeaua naţională dar şi din reţele similare ale altor state membre ale Uniunii Europene;
  • de a menţine legătura cu coordonatorul central al Reţelei, formator cu normă întreagă în cadrul INM, specializat în dreptul Uniunii Europene, al cărui rol va fi acela de a asista judecătorii-coordonatori în toate aceste activităţi;
  • de a se menţine la curent cu jurisprudenţa CJUE, literatura relevantă, de a participa la sesiuni de formare, conferinţe şi alte asemenea evenimente;
  • de a evalua necesităţile concrete de formare ale colegilor şi a colabora cu INM în scopul alcătuirii unui plan de formare realist şi eficient în materiile relevante.
despre_euroquod.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki