EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


jurisprudenta_instantelor_romane_in_cauze_in_care_au_sesizat_cjue_cu_intrebari_preliminare

JURISPRUDENŢA INSTANTELOR ROMANE ÎN UNELE CAUZE ÎN CARE AU SESIZAT CJUE CU ÎNTREBĂRI PRELIMINARE (Cauzele C-707/18, C-716/18 şi C-835/18) / THE JURISPRUDENCE OF THE ROMANIAN COURTS IN SELECTED CASES IN WHICH THEY SUBMITTED PRELIMINARY QUESTIONS TO THE CJEU (Cases C-707/18, C-716/18 and C-835/18) Irina Nicoleta Elisabeta Cioponea (Revista EuRoQuod nr.4/2022)

JURISPRUDENŢA INSTANTELOR ROMANE ÎN UNELE CAUZE ÎN CARE AU SESIZAT CJUE CU ÎNTREBĂRI PRELIMINARE (Cauzele C‑133/17 și C‑134/17, C‑12/17şi C‑614/15) THE JURISPRUDENCE OF THE ROMANIAN COURTS IN SELECTED CASES IN WHICH THEY SUBMITTED PRELIMINARY QUESTIONS TO THE CJEU (Cases C‑133/17 & C‑134/17, C‑12/17 and C‑614/15) Răzvan Anghel (Revista EuRoQuod nr.1-2/2022)

Aplicarea în litigiul principal, de către instanţa de trimitere, a hotărârii CJUE din cauza C-538/19. Servicii medicale prestate în alt stat membru în beneficiul unei persoane asigurate în sistemul naţional de asigurări de sănătate. A doua opinie medicală exprimată doar în alt stat membru. Împrejurare excepţională circumscrisă art. 20 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. [Application in the main proceedings, by the referring court, of the judgment of the CJEU in Case C-538/19. Medical services provided in another Member State to an insured person under the national sickness insurance scheme. Second medical opinion expressed only in another Member State. Exceptional circumstance covered by the second sentence of Article 20(2) of Regulation (EC) No 883/2004.] Mihail Stănescu – Sas (Revista EuRoQuod nr.1-2/2022)

JURISPRUDENŢA INSTANTELOR ROMANE ÎN UNELE CAUZE ÎN CARE AU SESIZAT CJUE CU ÎNTREBĂRI PRELIMINARE (Cauzele C-81/17, C-159/17 şi C‑495/17) / THE JURISPRUDENCE OF THE ROMANIAN COURTS IN SELECTED CASES IN WHICH THEY SUBMITTED PRELIMINARY QUESTIONS TO THE CJEU (Cases C-81/17, C-159/17 şi C-495/17) Irina Nicoleta Elisabeta Cioponea (Revista EuRoQuod nr.4/2021)

JURISPRUDENŢA INSTANTELOR ROMANE ÎN UNELE CAUZE ÎN CARE AU SESIZAT CJUE CU ÎNTREBĂRI PRELIMINARE (Cauzele C-62/19, C-354/18 şi C-644/19) / THE JURISPRUDENCE OF THE ROMANIAN COURTS IN SELECTED CASES IN WHICH THEY SUBMITTED PRELIMINARY QUESTIONS TO THE CJEU (Cases C-62/19, C-354/18 şi C-644/19) Răzvan Anghel (Revista EuRoQuod nr.3/2021)

The National Court Follow-Up in the CJEU Case'Sindicatul Familia EA'Regarding the Working Time of Foster Parents in Romania Anghel Răzvan - Bratislava Law Review, 1/2020 (SSRN)

jurisprudenta_instantelor_romane_in_cauze_in_care_au_sesizat_cjue_cu_intrebari_preliminare.txt · Ultima modificare: 04.01.2024 19:42 de către ranghel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki