EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


articole

Articole, studii, prezentări, revista

Această pagină oferă acces direct la toate articolele, studiile și prezentările publicate în diversele secțiuni ale site-ului, după tematică.


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Funcționarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în timpul pandemiei Covid-19

Marc-André GAUDISSART, Grefier adjunct la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Ramona Ioana SERES, administratoare la grefa Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articol integral publicat în nr.2-3/2020 al Revistei EuRoQuod https://doi.org/10.5281/zenodo.4382120

Abstract : Like all EU Institutions and citizens, the Court of Justice of the European Union has been deeply affected by the Covid-19 pandemic. Hearings have been cancelled, deliberations have been postponed and, since 13th March 2020, a teleworking regime has been set up in order to prevent the risk of further contamination by the virus. Despite these measures, the Court of Justice has managed to deal with a significant number of cases and to deliver several important judgments during the health crisis. The present article examines how that result was achieved, through the adoption of measures relating to both the written and oral parts of the procedure, as well as the way in which deliberations of the EU Court have been organised.


Cooperare în materie penală

Impactul pandemiei COVID 19 asupra predării persoanelor solicitate în baza Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI

The impact of COVID-19 pandemic on the surrender procedure under the Framework Decision 2002/584/JHA

Alina Petronela Moşneagu, judecător, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală

https://doi.org/10.5281/zenodo.4319269

Abstract: In Romania, as wel as in all Member States, the judicial cooperation in criminal matters regarding the execution of the european arrest warrant and the surrender of the sought persons in the context of the COVID -19 pandemic was affected and was assesed on a case-by-case basis. Generally, the non compliance with the surrender deadlines or the postponing of the surrender based on serious humanitarian reasons lead to the release of the sought persons without taking alternative measures in order to prevent absconding, giving the fact that there are no national legal basis to take such measures in this type of situations.

Rezumat: În România, la fel ca în toate celelalte state membre, realizarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală în ceea ce priveşte punerea în executare a mandatelor europene de arestare şi predarea persoanelor solicitate în contextul evoluţiei epidemiei cu coronavirus COVID – 19 a prezentat dificultăţi şi a impus identificarea unor soluţii concrete, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. În general, depăşirea termenelor de predare sau amânarea predării pe motive umanitare serioase a dus la eliberarea persoanelor solicitate, fără a fi luate măsuri alternative pentru a evita riscul de fugă, întrucât luarea unor astfel de măsuri nu este prevăzută de legea internă.

Articol integral publicat în revista EuRoQuod nr.1/2020


Aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI în România

Implementation of Framework Decision 2008/909 / JHA in Romania

Anghel - Tudor Georgiana, judecător, Curtea de Apel Constanţa, Secţia Penală

Articol integral publicat în Revista EuRoQuod nr.1/2019: https://doi.org/10.5281/zenodo.4319292

Rezumat: În România, dispoziţiile naţionale de transpunere a Deciziei-cadru 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană se regăsesc în Titlul VI din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată recent (în Monitorul Oficial nr. 411 din 27 mai 2019), dispoziţii care trebuie interpretate în lumina textului şi a finalităţii Deciziei-Cadru, potrivit principiului interpretării conforme, şi ţinând cont şi de jurisprudenţa CJUE în interpretarea aceleiaşi Decizii-Cadru.

Absttract: In Romania, the national provisions transposing EU Framework Decision 2008/909 / JHA on the application of the principle of mutual recognition in the case of judgments in criminal matters which impose punishments or custodial measures for the purpose their execution in the European Union are found in Title VI of Law no. 302/2004, regarding the judicial cooperation Those provisions must be interpreted in the light of the text and the purpose of the Framework Decision, according to the principle of conforming interpretation, and also taking into account the jurisprudence of the CJEU in interpreting the same Framework Decision. The article presents national case law regarding practical issues on different aspects of the application of Framework Decision 2008/909 /JHA and CJEU case law.Cooperare în materie civilă


Dreptul concurenței

Dreptul muncii

Prezentarea „Probleme practice privind organizarea timpului de lucru în Uniunea Europeană” (jud. Răzvan Anghel, seminarul „Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele naţionale în soluţionarea conflictelor de muncă şi a litigiilor privind asigurările sociale”, INM, Bucureşti, 12-13.09.2013)


Fiscalitate


Libera circulație a persoanelor

  • Prezentarea „Libera circulație a lucrătorilor în contextul liberalizării pieței muncii pentru români din 2014” (Andrei Florea, referent juridic CJUE, 18.06.2014, a V-a conferință EuRoQuod, București)

Proprietate intelectuală

Protecția consumatorului

  • Prezentarea „De la interzicerea inovării contractuale la denegarea de dreptate: Breviar de soluții judiciare în materia creditelor de consum” (av. Radu Rizoiu, 18.06.2014, a V-a conferință EuRoQuod, București)

Protecția datelor


Procedură

  • Prezentarea „Tehnici de interacțiune judiciară - potențial și utilizare în cauzele în care sunt incidente drepturi fundamentale ale omului” (jud. Daniela Iancu și jud. Laura Ivanovici, 17.06.2014, a V-a conferință EuRoQuod, București)
  • Prezentarea „Intervenția României în cauze privind întrebări preliminare formulate de alte state membre” (R.H. Radu, Agent pentru CJUE, 18.10.2013, a IV-a conferință EuRoQuod, București)

Taxa auto

articole.txt · Ultima modificare: 16.01.2021 11:45 de către ranghel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki