EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


dreptul_muncii

DREPTUL MUNCII - Extrase din hotărâri relevante ale CJUE

Secțiune elaborată de jud. Mihail Stănescu-Sas

Proiectul are ca obiect întocmirea şi comunicarea unor materiale informative în forma unor extrase din hotărâri ale Curţii de Justiţie, într-o formă care să faciliteze luarea la cunoştinţă, arhivarea si căutarea lor ulterioară, în vederea documentării necesare în activitatea practică.

Aceste extrase trebuie utilizate numai cu titlu informativ. La pronunţarea şi la motivarea unor hotărâri judecătoreşti se impune consultarea hotărârii afişate integral pe site-ul Curţii de Justiţie, legătura către textul în limba română fiind inclusă în extras, pentru a permite accesarea rapidă.

Formatul extraselor cuprinde următoarele:

  • „Speţa” – o expunere sintetizată a situaţiei de fapt
  • „Actul vizat” – actul normativ a cărui interpretare s-a făcut de către Curtea de Justiţie
  • „Hotărârea” – dispozitivul în limbile română, franceză și engleză, putându-se observa comparativ aceste variante
  • „Rezumatul considerentelor” – considerentele, din care au fost eliminate părţile constând în repetarea unor idei expuse anterior.

Proiectul îşi propune prezentarea unora dintre hotărârile recente, precum şi mai vechi, apreciate ca fiind relevante, şi va fi axat pe domenii precum cooperarea judiciară, principiile, obiectivele şi misiunile tratatelor, politica socială, securitatea socială, libertatea de circulaţie a lucrătorilor, protecţia consumatorilor. Cel puţin deocamdată nu vor fi acoperite domenii precum fiscalitatea şi concurenţa.


C-277/08, Pereda

Directiva CE nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, art. 7 alin. 1 – Concediu de odihnă
Fișa cauzei


C-555/07, Kücükdeveci

Directiva CE nr. 78/2000 privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce priveșşte încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, art. 2, 3 şi 6 – Discriminare pe criterii de vârstă, în privinţa condiţiilor de concediere; litigiu între particulari
Fișa cauzei


C-486/08 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Acordurile‑cadru privind munca pe fracțiune de normă, privind munca pe durată determinată, privind concediul pentru creșterea copilului - Concediu de odihnă
Fișa cauzei


C-514/12 Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs

Regulamentul UE nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, art. 7 alin. 1; art. 45 TFUE – Diferenţă de tratament la promovarea în altă treaptă de salarizare
Fișa cauzei


dreptul_muncii.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki