EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


mandatul_european_de_arestare

MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE


DOSARE TEMATICE

Impactul pandemiei COVID 19 asupra predării persoanelor solicitate în baza Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI

The impact of COVID-19 pandemic on the surrender procedure under the Framework Decision 2002/584/JHA

Alina Petronela Moşneagu

judecător, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală,

Abstract: In Romania, as wel as in all Member States, the judicial cooperation in criminal matters regarding the execution of the european arrest warrant and the surrender of the sought persons in the context of the COVID -19 pandemic was affected and was assesed on a case-by-case basis. Generally, the non compliance with the surrender deadlines or the postponing of the surrender based on serious humanitarian reasons lead to the release of the sought persons without taking alternative measures in order to prevent absconding, giving the fact that there are no national legal basis to take such measures in this type of situations.

Rezumat: În România, la fel ca în toate celelalte state membre, realizarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală în ceea ce priveşte punerea în executare a mandatelor europene de arestare şi predarea persoanelor solicitate în contextul evoluţiei epidemiei cu coronavirus COVID – 19 a prezentat dificultăţi şi a impus identificarea unor soluţii concrete, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. În general, depăşirea termenelor de predare sau amânarea predării pe motive umanitare serioase a dus la eliberarea persoanelor solicitate, fără a fi luate măsuri alternative pentru a evita riscul de fugă, întrucât luarea unor astfel de măsuri nu este prevăzută de legea internă.

Articol integral apărut în Revista EuRoQuod nr.1/2020.

Model de completare a formularului de emitere a unui MEA, în vederea executării pedepsei cu închisoarea (Anexa 1 a Legii nr. 302/2004) - jud. Dănuț Cărpiniș, Tribunalul Dâmbovița, formator INM

Modelul este însoțit de note explicative.


Legislație europeană

MATERIALE


mandatul_european_de_arestare.txt · Ultima modificare: 18.07.2020 10:40 de către ranghel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki