EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


conferinte

CONFERINȚE EUROQUOD

A XVI-a conferință (16 - 17 noiembrie 2023 - Bucuresti)

În perioada 16 - 17 noiembrie 2023 se va desfășura la Bucuresti, cea de-a XVI-a conferință EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_-_cea_de-a_xvi-a_conferinta_euroquod.pdf

A XV-a conferință (30 iunie - 1 iulie 2022 - Cluj)

În perioada 30 iunie - 1 iulie 2022 se va desfășura la Cluj, cea de-a XV-a conferință EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_2022.pdf

A XIV-a conferință (16 – 17 septembrie 2021 - Constanța)

În perioada 16 – 17 septembrie 2021 se va desfășura la Constanța, cea de-a XIV-a conferință EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_2021.pdf

A XIII-a conferință (31 octombrie – 01 noiembrie 2019 - București)

În perioada 31 octombrie – 01 noiembrie 2019 se va desfășura la București, sediul Curții de Apel București, cea de-a XIII-a conferință EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_2019.pdf

A XII-a conferință (25 – 26 iunie 2018 - București)

În perioada 25 – 26 iunie 2018 se va desfășura la București, sediul Curții de Apel București, cea de-a XII-a conferință EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_bucuresti_25-26_iunie_2018.pdf

A XI-a conferință (25 – 26 mai 2017 - Tulcea)

În perioada 25 – 26 mai 2017 s-a desfasurat la Tulcea cea de-a XI-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_tulcea_25-26_mai_2017.doc

A X-a conferință (20 – 21 octombrie 2016 - Oradea)

În perioada 20 – 21 octombrie 2016 s-a desfasurat la Curtea de Apel Oradea cea de-a X-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_oradea.pdf

Materiale:
analiza_ordin_protectie.pdf
asztalos_csaba_probleme_actuale_in_materia_nediscriminarii.ppt
pup_cristian_regulament_606_2013.ppt
ungur_liviu_sinteza_de_practica_judiciara.ppt

A IX-a conferință (19-20 mai 2016 - Iaşi)

În perioada 19-20 mai 2016 s-a desfasurat la Curtea de Apel Iaşi cea de-a IX-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, la care au participat 28 de membri ai retelei.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_iasi.pdf

Materiale:
bogdan_dumitrache_-_plan_de_discutii_iasi_euroquod_clauze_abuzive_1_.pdf
simona_bacsin_-_jurisprudenta_recenta_cjue-bii_bis.pdf
simona_bacsin_-_jurisprudenta_recenta_a_cjue_in_materia_regulamentului_iasi_2016_.pptx
beatrice_ramascanu_-_iasi_euroquod_final.pptx
anca_ghideanu_-_conferinta_euroquod.ppt

A VIII-a conferință (15-16 octombrie 2015 - Alba-Iulia)

În perioada 15-16 octombrie 2015 s-a desfășurat la Curtea de Apel Alba Iulia cea de-a VIII-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.
Invitatul de onoare al acestei conferințe a fost doamna profesor dr. Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care s-a referit în prelegerea sa la succesul metodelor de lucru ale CJUE.
Lucrările au fost deschise de către doamna judecător Alexandra Iuliana Paștiu, președintele Curții de Apel Alba Iulia, gazda evenimentului.
În prima zi a conferinței, domnul subsecretar de stat Horațiu Răzvan Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a prezentat, ca și în numeroase alte ocazii, problemele de actualitate din perspectiva Agentului guvernamental.
Discuțiile au continuat cu prezentarea domnului Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a răspuns ca de fiecare dată invitației membrilor rețelei și a dezbătut problemele actuale în materia nediscriminării.
Domnul Bogdan Dumitrache, formator al Institutului Național al Magistraturii, a abordat problema clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, cu sublinierea aspectelor rezultate din jurisprudența recentă a CJUE.
De asemenea, în cadrul lucrărilor conferinței, doamna judecător Liliana Palihovici, membru în EuRoQuod de la Curtea de Apel Iași, a analizat jurisprudența recentă a CJUE în materia Regulamentului (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Problematica recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare a fost expusă de către doamna judecător Diana Sima, membru în EuRoQuod de la Tribunalul Alba.
Participanții la conferință s-au bucurat de prezența domnului Richard Himmer, referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a avut o intervenție privind protecția mediului în statele membre din perspectiva jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Dezbaterile au fost moderate de către doamna judecător Gabriela Florescu, formator al INM, care a intervenit pe parcursul lucrărilor conferinței și cu o prezentare în domeniul cooperării judiciare civile – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor.

Agenda conferinței: RO

Materiale:

Probleme actuale în materia nediscriminării (Asztalos Csaba, președintele CNCD, formator INM)
Noutăți în domeniul cooperării judiciare civile. Regulamentul (UE) nr.650/2012 (succesiuni) (Gabriela Florescu, judecător Curtea de Apel București, formator INM)
Jurisprudența recentă a CJUE în materia Regulamentului (CE) nr. 44/2001 (Liliana Palihovici, judecător Curtea de Apel Iași)
Succesul metodelor de lucru ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (prof. dr. Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene)
Protecția mediului în statele membre din perspectiva jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene (dr. Richard Himmer, referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene) recunoasterea_reciproca_a_sanctiunilor_financiare.ppt


A VII-a conferință (18-19 iunie 2015 - Galați)

A VI-a conferință (24-25 noiembrie 2014 - București)

În perioada 24-25 noiembrie 2014 s-a desfășurat la INM cea de-a VI-a conferință a EuRoQuod. Invitatul special al acestei conferințe a fost doamna profesor dr. Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care în mod constant sprijină activitățile de formare ale INM și ale Euroquod.
Au fost abordate probleme de actualitate legate de protecția consumatorilor, în special în faza de executare silită, precum și de aplicarea de la 10.01.2015 a Regulamentului (UE ) nr. 1215/2012 în materia competenței judiciare, recunoașterii și executării hotărârilor civile și comerciale, care abrogă Regulamentul Bruxelles I.
Discuțiile au continuat cu prezentarea domnului subsecretar de stat Horațiu Răzvan Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care, ca și în numeroase alte ocazii, a vorbit despre noutăți în jurisprudența CJUE din perspectiva agentului guvernamental.
Doamna judecător Irina Cioponea, membru în EuRoQuod de la Tribunalul Prahova, a analizat problematica amenzilor și infracțiunilor în domeniul concurenței din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene și al CEDO.
În finalul conferinței, domnul Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a răspuns ca de fiecare dată invitației membrilor rețelei și a dezbătut problemele actuale în materia nediscriminării, în special cu privire la tratamentul diferențiat pe criteriu de vârstă.
Institutul Național al Magistraturii mulțumește tuturor invitaților care au susținut prelegeri și au contribuit la dezbateri pe marginea unor teme de interes pentru magistrați, precum și membrilor rețelei EuRoQuod pentru participarea la Conferință și pentru interesul manifestat pe parcursul desfășurării lucrărilor.

Agenda conferinței: RO

Prezentarea „Amenzile şi nerespectările regulilor antitrust din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene şi al CEDO” (jud. Irina Cioponea, Tribunalul Prahova)


A V-a conferință (17-18 iunie 2014 - București)

Cea de-a cincea conferință a EuRoQuod a avut nu numai o agendă bogată, care a cuprins un mozaic de teme de mare actualitate, de la problematica clauzelor abuzive în contractele de credit și până la consecințele declarației de invaliditate a directivei privind reținerea datelor de trafic, dar s-a bucurat și de participarea deosebită a dlui. judecător Giovanni Buttarelli, adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor Personale, precum și a dlui. subsecretar de stat Răzvan-Horațiu Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Agenda conferinței: RO EN

Materiale:

Prezentarea „Noutăţi în domeniul cooperării judiciare în materie civilă: Legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Regulamentul Roma I), aspecte generale” (jud. Gabriela Florescu)
Prezentarea „Tehnici de interacțiune judiciară - potențial și utilizare în cauzele în care sunt incidente drepturi fundamentale ale omului” (jud. Daniela Iancu și jud. Laura Ivanovici)
Prezentarea „De la interzicerea inovării contractuale la denegarea de dreptate: Breviar de soluții judiciare în materia creditelor de consum” (av. Radu Rizoiu)
Prezentarea „Libera circulație a lucrătorilor în contextul liberalizării pieței muncii pentru români din 2014” (Andrei Florea)
Prezentarea „Protecting personal data and privacy – the challenges of the technology age (Protecția datelor personale și a vieții private – provocările erei tehnologiei)” (jud. Giovanni Buttarelli)


A IV-a conferință (17-18 octombrie 2013 - București)

La aniversarea de un an a Rețelei, INM găzduiește a patra conferință, la care vor participa membri ai EuRoQuod din toată țara.
În prima zi vor avea lor scurte intervenții cu privire la activitatea lor în primul an de reţea, deschise pentru comentarii și întrebări online ale colegilor membri ai rețelelor similare din Țările de Jos și Italia. Cu această ocazie, vor contribui cu experiența lor jud. Reinier van Zutphen, preşedinte al Înaltei Curţi Administrative de Comerţ şi Industrie, coordonator central al Rețelei Eurinfra, Țările de Jos, jud. Ruud Winter, vicepreşedinte al Înaltei Curţi Administrative de Comerţ şi Industrie, Țările de Jos, jud. Marilia di Nardo, coordonator pentru zona Napoli în cadrul Rețelei Gaius, Italia.
În afara sesiunilor dedicate îmbunătățirii funcționalității Rețelei, vor avea loc și sesiuni de formare, moderate de jud. Gabriela Florescu (CA București), jud. Anca Ghideanu (CA Iași) și Andrei Florea, referent juridic al doamnei judecător Camelia Toader, CJUE.
Conferința va avea ca invitat special pe dl. Horațiu Răzvan Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care va vorbi despre intervenția României în cauze privind întrebări preliminare formulate de alte state membre.

Agenda conferinței: RO EN

Lucrările conferinței:
Prezentarea „Noutăţi în domeniul cooperării judiciare în materie civilă: legea aplicabilă în cazul divorţului, întrebări şi răspunsuri”, G. Florescu, CA București
Prezentarea „Atelier de formare în materii specifice nr. 2: abordarea treptată a unui caz privind TVA”, A. Florea, referent juridic al doamnei judecător Camelia Toader, CJUE
Prezentarea „Intervenția României în cauze privind întrebări preliminare formulate de alte state membre”, H.R. Radu, Agent al Guvernului României pentru CJUE

Conference Report (EN)


A III-a conferință (23-24 mai 2013 - București)

În cadrul celei de-a treia conferințe a EuRoQuod vor avea loc sesiuni dedicate atât unor probleme întâlnite în practică, dar și de perspectivă, având în vedere dispozițiile Noului Cod de procedură civilă.

Agenda conferinței: RO

Materiale:
Aspecte practice ale aplicării instrumentelor U.E. în materia dreptului familiei (S. Bacșin)
Probleme din jurisprudenţa trimiterilor preliminare formulate de instanţele din România (M. Șandru, M. Banu, D. Călin)
Prezentarea „Domeniul de aplicare al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene” (B. Andreșan-Grigoriu)


A II-a conferință (20-21 noiembrie 2012 - București)

INM a găzduit a doua conferință a recent înființatei Rețele naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, la care a participat ca invitat de onoare jud. Ruud Winter, coordonatorul central al Rețelei omonime olandeze. În cursul acestei conferințe, membrii EuRoQuod au discutat aspecte legate de funcționalitatea Rețelei și au participat la sesiuni speciale de formare.

Agenda conferinței: RO EN

Materiale:
Prezentare a Eurinfra (jud. Ruud Winter)


Conferința de lansare a Rețelei EuRoQuod (20-21 septembrie 2012 - București)

INM găzduiește prima conferință a Rețelei de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.
„Ceea ce este de știut în legătură cu România și UE” - exprimat mult mai simplu în latină, EuRoQuod - este un proiect care reunește pe bază de voluntariat judecători de la toate gradele de jurisdicție, care manifestă un interes deosebit pentru aplicarea dreptului UE, sunt dornici să dobândească noi cunoștințe și sunt dispuși să transmită colegilor din experiența lor.

Agenda conferinței: RO EN

Hotărâre CSM de aprobare a înființării EuRoQuod


ALTE ACTIVITĂȚI DE FORMARE

Seminare de formare descentralizată

Proiecte și seminare internaționale

Concursul Themis

2014, Ediția a IX-a

Echipa Institutului Naţional al Magistraturii, formată din auditorii de justiţie Sabina Simona Cotoară, Stela Pelican și George Alexandru Lazăr, coordonată de doamna Roxana Rizoiu, formator cu normă întreagă al INM în domeniul protecției drepturilor omului, a fost desemnată câştigătoarea celei de a IX-a Ediţii a Competiţiei Internaţionale THEMIS, a cărei Mare Finală s-a desfăşurat în perioada 3 – 7 noiembrie 2014, la sediul Școlii Naționale pentru Judecători și Procurori din Polonia. Este a doua oară, în decurs de numai 4 ani, când Marea Finală a Competiției este câștigată de o echipă a României. Primul astfel de succes, după modificarea formatului competiției, în 2010, a fost repurtat în anul 2012.

În Marea Finală din acest an au concurat pentru marele premiu opt echipe, reunind primele două echipe clasate în cadrul fiecăreia dintre cele patru secţiuni ale concursului, desfășurate anterior, după cum urmează: 1 echipă reprezentând Austria, 2 echipe reprezentând Franţa, 1 echipă reprezentând Italia, 1 echipă reprezentând Olanda, 2 echipe reprezentând România și 1 echipă reprezentând Spania. Domeniul de concurs al acestei ultime etape l-a constituit cooperarea internaţională în materie civilă.

Reamintim faptul că acest eveniment internațional dedicat formării inițiale a viitorilor judecători și procurori a fost organizat pentru prima dată în anul 2006, la inițiativa Institutului Naţional al Magistraturii (INM) în parteneriat cu Centrul de Studii Judiciare din Portugalia (CSJ) și s-a bucurat de un succes progresiv, implicând un număr tot mai mare de state care au dorit să trimită echipe reprezentante. Astfel, în anul 2010 evenimentul a fost inclus în catalogul programelor de formare al EJTN, în scopul adaptării şi extinderii formatului original al proiectului.

La ediția din acest an au fost înscrise, din partea Institutului Național al Magistraturii, patru echipe a câte trei auditori de justiție, coordonate de câte un formator al INM, pentru fiecare dintre cele patru categorii de concurs – cooperare internaţională în materie penală (A), cooperare internaţională în materie civilă (B), aplicarea art. 5 și art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (C), etică și deontologie profesională (D). Dintre acestea, două – una reprezentând INM în semi-finala A și cealaltă în semi-finala C – au obținut calificarea în ultima etapă a THEMIS – Marea Finală, desfășurată la Cracovia, în Polonia.

Echipa română premiată în semi-finala C este echipa câștigătoare a Marii Finale. Cea de a doua echipă finalistă a României, premiată în semi-finala (A), a fost constituită din auditorii de justiție Mălina Andreea Nițică, George Octavian Nicolae și Mihnea Valentin Stoicescu, fiind coordonată de domnul procuror Tudorel Ștefan, formator cu normă întreagă al INM în domeniul dreptului Uniunii Europene.

Competiția THEMIS continuă să demonstreze utilitatea formării viitorilor judecători şi procurori nu numai în anumite domenii care presupun aplicarea normelor de cooperare judiciară internațională, dar și în ceea ce privește componenta lingvistică, prin utilizarea exclusivă a limbii engleze pe parcursul întregii competiții – atât în cadrul componentei scrise, cât și în cadrul componentei orale, a prezentărilor. Astfel, aceasta reprezintă un context favorabil dezvoltării relaţiilor profesionale între participanţi, precum şi între aceştia şi formatori şi oferă posibilitatea dezbaterii lucrărilor prezentate în faţa unor jurii alcătuite din profesionişti în domeniile de concurs.

Bucuriei câștigării Competiției de către o echipă a României se adaugă cea a găzduirii, de către Institutul Național al Magistraturii, a Marii Finale a THEMIS în anul următor (Ediția a X-a), ca o consecință a acestui succes.

2015, Ediția a X-a

conferinte.txt · Ultima modificare: 14.11.2023 13:52 de către Răzvan Mihăilă

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki