EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


citare_hot_cjue

Noul mod de citare a jurisprudenței la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe baza ECLI (identificator european de jurisprudență)

13 mai 2014

Pentru a facilita accesul la jurisprudența națională, străină și europeană și citarea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a invitat statele membre și instituțiile UE să introducă identificatorul european de jurisprudență (ECLI) și un set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență. În ceea ce privește instanțele Uniunii Europene, noul mod de citare a fost introdus progresiv în cursul primului semestru al anului 2014.
Explicații detaliate în legătură cu modul de formare a ECLI se află la http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/

În mod uzual ne referim la hotărârile CJUE folosind numele uneia dintre părți, de exemplu: „Curtea a decis în Tatu asupra taxei auto prin raportare la articolul 110 TFUE”.

Într-un act oficial, standardul de citare este următorul:

  • la prima mențiune a hotărârii, referința completă, care conține numele uzual al cauzei, numărul de înregistrare al cauzei și ECLI;
  • la următoarele referiri, numele uzual al cauzei și ECLI.

În exemplul de mai jos, este reprodus un printscreen după o căutare de jurisprudență CJUE efectuată pe situl oficial al CJUE, folosind InfoCuria, interfața de căutare:

În partea de sus a imaginii, pe banda albastră, se află numele uzual ales pentru cauză, iar în josul imaginii poate fi observat codul ECLI pentru hotărârea Curții, respectiv pentru concluziile avocatului general.La preluare, mențiunea „ECLI” se elimină, pentru a evita repetiția evidentă.

Prin urmare, referința la hotărârea Curții, respectiv concluziile avocatului general, se compune astfel, prima dată când este folosită:

Hotărârea Nicula, C-331/13, EU:C:2014:2285
Concluziile în cauza Nicula, C-331/13, EU:C:2014:332

În referirile ulterioare se omite numărul de înregistrare al cauzei:

Hotărârea Nicula (EU:C:2014:2285)
Concluziile în cauza Nicula (EU:C:2014:332)

Un fragment din hotărâre este ilustrativ pentru modul în care Curtea face trimitere la propria jurisprudență:

30. În speță, este necesar să se arate, cu titlu introductiv, că nu reiese cu claritate din decizia de trimitere care este versiunea OUG în temeiul căreia a fost impusă domnului Nicula taxa pe poluare la data înmatriculării autovehiculului său în România. Cu toate acestea, Curtea a statuat deja că articolul 110 TFUE se opune unei taxe precum taxa pe poluare instituită de OUG nr. 50/2008 atât în versiunea originală, cât și în versiunile modificate ale acesteia (a se vedea în acest sens Hotărârea Tatu, EU:C:2011:219, punctele 58 și 61, precum și Hotărârea Nisipeanu, C 263/10, EU:C:2011:466, punctele 27 și 29). […]
32. România a adoptat, în urma Hotărârilor Tatu (EU:C:2011:219) și Nisipeanu (EU:C:2011:466), OUG nr. 9/2013, care introduce un nou impozit pe autovehicule, și anume timbrul de mediu. […]”

„Punctele 58 și 61” din Tatu reprezintă convenția lingvistică pentru trimiterea la un anumit paragraf dintr-o hotărâre.

citare_hot_cjue.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki