EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


evidenta

Despre evidența cererilor preliminare trimise de instanțele din România

La 27 ianuarie 2011, INM a lansat o bază de date a cererilor preliminare adresate de către instanțele din România, în temeiul articolului 267 TFUE, Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Această bază de date este esențială pentru informarea promptă a magistraților cu privire la existența, conținutul și stadiul în care se află cererile preliminare trimise CJUE de către instanțele din țară. Astfel, magistrații (și nu numai)vor putea lua o decizie informată cu privire la necesitatea trimiterii unei noi cereri preliminare cu același obiect, vor putea urmări evoluția unei cauze de interes și vor fi la curent cu soluțiile pronunțate de către CJUE în cauze provenind din România.

Unul dintre elementele importante în luarea deciziei de a efecta sau nu o trimitere preliminară îl constituie accesul la cererea preliminară trimisă anterior relativ la aceeași problemă de către alte instanțe din țară. De aceea, comunicarea către INM a textului integral al cererilor preliminare este esențială, de ea depinzând informarea promptă a tuturor magistraților. Menținerea și actualizarea acestei baze de date nu este posibilă fără implicarea activă a tuturor instanţelor care au adresat cereri preliminare, implicare constând în simpla trimitere a acestora către INM, în format electronic.

În acest sens, prin adresa nr. 28284/1154/2011, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat instanțelor transmiterea către INM a cererilor preliminare prin care este sesizată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în format electronic, urmând ca acestea să fie anonimizate și postate în tabelul de evidență a trimiterilor preliminare.

Evidența este ținută sub forma unui tabel în care sunt afișate informații de bază despre trimiterile preliminare în ordinea înregistrării lor pe rolul CJUE, de la cele mai noi la cele mai vechi:

  • numărul de înregistrare a trimiterii pe rolul CJUE;
  • numele părţilor din litigiul aflat pe rolul instanţei naţionale;
  • cuvinte cheie utile;
  • stadiul cauzei (pendinte, radiată ca urmare a retragerii cererii de către instanţa de trimitere, suspendată de către CJUE până la soluţionarea altei cauze, respinsă ca inadmisibilă, soluţionată prin hotărâre preliminară, soluţionată prin ordonanţă).

Modul inițial de afișare este al cauzelor pendinte. Prin bifarea/debifarea criteriilor afișate pot fi vizualizate cauzele după stadiul cauzei.

Din tabel se poate accesa fişa fiecărei cauze, care cuprinde, pe măsură ce informaţiile devin disponibile:

  • mai multe informaţii despre cererea preliminară: instanţa de trimitere, normele de drept intern şi normele de drept european în discuţie, data trimiterii, data înregistrării în registrul Curţii, textul integral al cererii preliminare;
  • stadiul în care se află cauza pe rolul Curţii, inclusiv dacă s-a solicitat soluţionarea cererii preliminare potrivit procedurii accelerate (PPA) sau de urgenţă (PPU), data formulării concluziilor sau luării de poziţie de către avocatul general, posibila conexare cu altă/e cauză/e;
  • întrebările preliminare adresate Curţii, astfel cum au fost formulate de către instanţa de trimitere, dar şi întrebările astfel cum au fost reţinute de către CJUE, comparaţia constituind o bună metodă de adaptare pentru viitor a modului de formulare a întrebărilor;
  • un link către textul oficial al hotărârii sau ordonanţei Curţii (de pe curia sau EUR-Lex) şi rezumatul hotărârii sau ordonanţei Curţii;
  • comentarii şi articole pe marginea cauzei respective şi/sau referinţe către articole din reviste de drept şi alte lucrări relevante.

Persoana de contact: Beatrice Andreşan-Grigoriu, formator INM, titular de disciplină la Dreptul Uniunii Europene (beatrice.andresan@gmail.com, +40 21 4076232 (INM); +40 727 317282 (mobil)).

evidenta.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki