EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


start

EVIDENȚA CERERILOR PRELIMINARE DIN ROMÂNIA

NOUTĂȚI

2016

16.01.2017

Actualizări privind Recomandările în atenția instanțelor naționale referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a actualizat Recomandările în atenția instanțelor naționale referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare ( JO C 439, 25.11.2016, p. 1).

Recomandările amintesc trăsăturile esențiale ale procedurii preliminare și furnizează instanțelor care sesizează Curtea cu cereri pentru pronunțarea unei decizii preliminare, indicații necesare pentru ca aceasta să se poată pronunța în mod util asupra întrebărilor adresate.

Recomandările pot fi găsite la următorul link şi în documentul PDF de mai jos:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:439:FULL&from=RO
recomandari_in_atentia_instantelor_nationale_referitoare_la_efectuarea_trimiterilor_preliminare.pdf

20-21.10.2016

A X-a conferință (20 – 21 octombrie 2016 - Oradea)

În perioada 20 – 21 octombrie 2016 se va desfasura la Curtea de Apel Oradea cea de-a X-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_oradea.pdf

Materiale:
analiza_ordin_protectie.pdf
asztalos_csaba_probleme_actuale_in_materia_nediscriminarii.ppt
pup_cristian_regulament_606_2013.ppt
ungur_liviu_sinteza_de_practica_judiciara.ppt

19-20.05.2016

A IX-a conferință (19-20 mai 2016 - Iasi)

În perioada 19 – 20 mai 2016 s-a desfășurat la Curtea de Apel Iași cea de-a IX-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, la care au participat 28 de membri ai rețelei.
Lucrările au fost deschise de către doamna judecător Cristina Truțescu, președintele Curții de Apel Iași, gazda evenimentului.
Din partea Institutului Național al Magistraturii au participat doamna director Octavia Spineanu-Matei și doamna judecător Gabriela Florescu, formator cu normă întreagă în domeniul dreptului Uniunii Europene și moderator al întâlnirii.
Invitatul de onoare al acestei conferințe a fost doamna profesor dr. Camelia Toader, Președintele Camerei a șaptea din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a prezentat succint raportul de activitate al CJUE pentru anul 2015 și a susținut o prelegere referitoare la incidente, în tratarea de către CJUE, a întrebărilor preliminare.
În cadrul conferinței au mai avut prelegeri domnul subsecretar de stat Horațiu Răzvan Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, domnul Asztalos Csaba, Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și următorii formatori ai INM: doamna judecător Tatiana Juverdeanu, doamna judecător Beatrice Ramașcanu, doamna judecător Anca Ghideanu, doamna judecător Simona Bacșin, domnul Bogdan Dumitrache.
Institutul Național al Magistraturii mulțumește Curții de Apel Iași, invitaților, membrilor rețelei EuRoQuod și colegilor judecători din raza Curții de Apel Iași pentru participarea la Conferință.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_iasi.pdf

Materiale:
bogdan_dumitrache_-_plan_de_discutii_iasi_euroquod_clauze_abuzive_1_.pdf
simona_bacsin_-_jurisprudenta_recenta_cjue-bii_bis.pdf
simona_bacsin_-_jurisprudenta_recenta_a_cjue_in_materia_regulamentului_iasi_2016_.pptx
beatrice_ramascanu_-_iasi_euroquod_final.pptx
anca_ghideanu_-_conferinta_euroquod.ppt

2015

27.10.2015

Marea Finală a competiției Themis, București, 26-28 octombrie 2015

INM găzduiește în perioada 26 – 28 octombrie 2015 Marea Finală a celei de a X-a Ediții, aniversare, a THEMIS, competiție internațională pentru auditori de justiție și tineri magistrați organizată de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN), în domeniile cooperare judiciară internațională în materie civilă, respectiv penală, protecția europeană a drepturilor omului, etică și conduită profesională.
Găzduirea în România a Marii Finale a THEMIS din acest an este o consecință a câștigării ediției anterioare, derulate în anul 2014, de către o echipă română de auditori de justiție.
În Marea Finală din acest an participă cele opt echipe calificate în urma semi-finalelor, provenind din Franța, Italia, Polonia și România. Lucrările se desfășoară în prezența unui Mare Juriu alcătuit din cinci profesioniști în domeniul de specialitate al acestei ultime etape, a cărei temă este Dreptul la un proces echitabil (Art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE și Art. 6 din CEDO). Cei cinci membri ai Marelui Juriu au fost desemnați în acest scop de către EJTN.
La data de 28 octombrie 2015, ultima zi a competiției, vor avea loc ceremonia de celebrare a celor 10 ani de existență a THEMIS și ceremonia de premiere.

16.10.2015

Cea de-a VIII-a Conferință EuRoQuod, 15-16 octombrie 2015, Alba-Iulia

În perioada 15-16 octombrie 2015 s-a desfășurat la Alba Iulia cea de-a VIII-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene. Institutul Național al Magistraturii mulțumește conducerii Curții de Apel Alba pentru deosebita organizare, tuturor invitaților care au susținut prelegeri și au contribuit la dezbateri pe marginea unor teme de interes pentru magistrați, precum și membrilor rețelei EuRoQuod și magistraților din raza Curții de Apel Alba prezenți la eveniment pentru interesul manifestat pe parcursul desfășurării lucrărilor.

15.10.2015

Prof. Rick Lawson la INM - „Human Rights Protection Before the National Courts, the Court of Justice and the European Court of Human Rights in Respect of Discrimination Matters”

La data de 15 octombrie 2015 Institutul Naţional al Magistraturii (INM) a avut deosebita onoare de a primi la sediul său din Bucureşti vizita domnului profesor Richard Andrew Lawson, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității din Leiden, Țările de Jos, specialist reputat în drept european și protecția europeană a drepturilor omului, care a susținut, pentru auditorii de justiție ai INM, o conferință cu durata de două ore, cu tema „Human Rights Protection Before the National Courts, the Court of Justice and the European Court of Human Rights in Respect of Discrimination Matters.”

8.10.2015

Model de completare a formularului de emitere a unui mandat european de arestare

Modelul, elaborat de jud. Dănuț Cărpiniș (Tribunalul Dâmbovița), oferă indicații practice în legătură cu modul de completare a unui mandat european de arestare în vederea executării pedepsei cu închisoarea (Anexa 1 a Legii nr. 302/2004).

7.10.2015

Cea de-a VIII-a Conferință EuRoQuod, 15-16 octombrie 2015, Alba-Iulia

Săptămâna viitoare, Curtea de Apel Alba găzduiește cea de-a opta conferință EuRoQuod, al cărei invitat de onoare este doamna prof. dr. Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Agenda conferinței

7.09.2015

Clauze abuzive - CJUE se pronunță asupra noțiunii de „consumator”, în Costea, C-110/14

Prin hotărârea din 3.09.2015, CJUE a decis că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat și încheie un contract de credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi considerată „consumator”, în sensul în sensul art. 2 lit. (b) din Directiva 93/13/CEE, atunci când contractul menționat nu este legat de activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că creanța născută din același contract este garantată printr‑o garanție ipotecară contractată de această persoană în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocat și având ca obiect bunuri destinate exercitării activității profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparține acestui cabinet, nu este relevantă în această privință.

27.02.2015

Clauze abuzive - „obiectul principal al contractului” și „caracterul adecvat al prețului față de servicii”, cauza Matei și Matei, C-143/13

Curtea (jud. A. Prechal raportor) a decis că art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, termenii „obiectul [principal al] contractului” și „caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte,” nu acoperă, în principiu, tipuri de clauze care figurează în contracte de credit încheiate între un vânzător sau furnizor și consumatori, precum cele în discuție în litigiul principal, care, pe de o parte, permit, în anumite condiții, creditorului să modifice în mod unilateral rata dobânzii și, pe de altă parte, prevăd un „comision de risc” perceput de acesta. Revine însă instanței de trimitere sarcina să verifice această calificare a clauzelor contractuale menționate având în vedere natura, economia generală și stipulațiile contractelor vizate, precum și contextul juridic și factual în care se înscriu acestea.
Fișa completă a cauzei poate fi accesată în baza de date a trimiterilor preliminare.


ARHIVĂ

start.txt · Ultima modificare: 16.01.2017 15:45 de către Ruxandra Stan